வீனஸ் டிரான்ஸிட் - ஜூன் 8, 2004

வீனஸ் கிரகம் ஜூன் 8, 2004 அன்று நடைபெறும், உலகெங்கிலும் உள்ள வான பார்வையாளர்கள் ஒரு அரிய வான நிகழ்வாக கருதப்படுவார்கள், சூரியன் கிரகம் சூரியனின் முகத்தை கடந்து செல்லும் போது. சுமார் ஐந்து மணி நேரத்தில் சூரியனின் முகம்.

பூமிக்குரிய மக்களுக்கு இது ஒரு சிறிய புள்ளியாக கருப்பு நிறத்தில் தெரியும்.

சுக்கிரனின் இத்தகைய மாற்றங்கள் மிகவும் அரிதானவை. இது கடைசியாக 1882 இல் நடந்தது மற்றும் அதற்கு முன் 1874 இல். வீனஸின் அடுத்த மாற்றம் 2012 இல் நிகழ்கிறது. அதன் பிறகு இந்த நிகழ்வு அடுத்த நூற்றாண்டில் மட்டுமே நிகழும், அப்போது நாம் யாரும் இந்த அரிய சாதனையைப் பார்க்க முடியாது. ஜோதிடர்கள் இந்த இடமாற்றத்திற்கும் (ஜூன் 8, 2004) மற்றும் அடுத்த போக்குவரத்திற்கும் (2012) இடையிலான காலம் மனிதகுலத்திற்கு ஒரு பொற்காலமாக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளனர்.இந்த வீனஸ் டிரான்சிட் உலகின் பெரும்பாலான கோட்னரிகளிலிருந்து தெரியும். 2004, ஜூன் 8 -ன் மாற்றம் ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் அமெரிக்காவின் கிழக்கு பகுதிகளில் இருந்து தெரியும். இந்த போக்குவரத்து ஐரோப்பாவிலிருந்து முழுமையாகத் தெரியும். இது ஒரு சூரிய கிரகணம் போன்றது ஆனால் வீனஸ் சூரியனின் முழு முகத்தையும் மறைக்க முடியாது மற்றும் சூரிய ஒளி பூமியை அடைவதை தடுக்காது.