Venus Transit - Hunyo 8, 2004

Ang pagbiyahe ng Venus ay magaganap sa ika-8 ng Hunyo, 2004, kung ang mga sky gazer sa buong mundo ay gagamot sa isang pambihirang pangyayaring pang-langit, kapag ang planong Venus ay dumaan sa mukha ng Araw. Sa panahon ng kaganapang ito, lilipatin ng Venus ang mukha ng Araw sa loob ng limang oras na oras.

Ito ay makikita bilang isang maliit na tuldok ng itim para sa mga makalupang naninirahan.

Ang mga naturang paglipat ng Venus ay napakabihirang. Ang huling pagkakataong nangyari ito noong 1882 at bago ito noong 1874. Ang susunod na paglipat ng Venus ay dapat bayaran sa panahon ng 2012. Pagkatapos nito ang kaganapan ay magaganap lamang sa susunod na siglo kung wala sa atin ang naroroon upang tingnan ang bihirang gawaing ito. Hinulaan ng mga Astrologo na ang panahon sa pagitan ng pagbibiyahe na ito (Hunyo 8, 2004) at sa susunod na pagbiyahe (2012) ay magiging isang Panahong Ginto para sa sangkatauhan.

Ang Venus transit na ito ay makikita mula sa halos lahat ng mga coutnry ng mundo. Ang pagbiyahe noong 2004, Hunyo 8 ay makikita mula sa Europa, Africa, Asia, at silangang bahagi ng Amerika. Ang transit na ito ang una na ganap na nakikita mula sa Europa. Ito ay tulad ng isang solar eclipse ngunit ang Venus ay hindi magagawang takpan ang buong mukha ng araw at ang sikat ng araw ay hindi mai-block mula sa pag-abot sa lupa.