De 30 graden die voor elk dierenriemhuis zijn toegewezen, kunnen worden verdeeld in drie groepen van elk tien graden, namelijk 0 tot 9 graden, 10 tot 19 graden en 20 tot 29 graden. Deze divisies worden decanaten genoemd. De eerste tien graden worden het eerste decanaat genoemd, de tweede tien als het tweede decanaat en de derde tien graden het derde decanaat.

Het eerste decanaat van een teken komt overeen met het teken dat wordt bestudeerd, zodat het eerste decanaat van Ram betrekking zal hebben op Ram.

Het tweede decanaat van een willekeurig teken neemt de kenmerken aan van het volgende teken in hetzelfde element en daarom is het tweede decanaat voor Ram Leeuw. Het derde decanaat van elk teken is het laatste opeenvolgende teken binnen hetzelfde element en dus zou het voor Ram Boogschutter zijn.decanates
Elk decanaat in een teken krijgt de eigenschappen of kwaliteiten van het teken dat het regeert. Het eerste decanaat is het sterkste en komt overeen met de dubbele sterkte van het teken. Een persoon geboren tijdens het tweede en derde decanaat zal minder typerend zijn voor de teken udner overweging.

Van de decanaten wordt gezegd dat ze psychologische en fysieke betekenissen hebben en verband houden met de geest, het lichaam en de ziel.

0 tot 9 graden- Dit decanaat komt overeen met de fysieke kant en heeft betrekking op het lichaam. Wanneer een persoon veel planeten in deze graden heeft, zouden ze praktisch, materialistisch en verstandig zijn. Deze graden zijn zeer krachtig. De 0 graden staat voor het begin en de 9e graad staat voor het einde en de fysieke aspecten.

10 tot 19 graden- Dit decanaat komt overeen met de mentale of de Mind-kant. Van degenen met meer planeten in dit decanaat wordt gezegd dat ze intelligent zijn en zich meer concentreren op mentale activiteiten. Het zijn logische denkers en goed op de hoogte van de laatste trends. Graad 10 staat voor nieuwe bezigheden en graad 19 staat voor het hoogtepunt van mentale activiteit.

20 tot 29 graden-Dit decanaat komt overeen met de spirituele aspecten van een persoon. Wanneer veel planeten of in dit decanaat, zou de inboorling spiritueel geneigd zijn. Sommigen hebben misschien problemen zoals verslaving en zelfvernietiging. Graad 29 heeft betrekking op de spirituele piek.

Astrologie verdeelt de dierenriem in 12 gelijke delen van elk 30 graden en elk segment wordt een sterrenbeeld genoemd. De 12 sterrenbeelden zijn verder onderverdeeld in 3 decanen van elk 10 graden. De decanen worden gedefinieerd door de vier elementen namelijk vuur, aarde, lucht en water.

Elk element is toegewezen aan 3 sterrenbeelden en de 3 decanen binnen die tekens zijn verbonden via hun gedeelde element. Dus hoe kom je erachter tot welk decaan je behoort:

•  geboren in de eerste 10 dagen van je sterrenbeeld: je zon staat in de 1e decaan

•  geboren in de tweede 10 dagen van je sterrenbeeld: je zon staat in de 2e decaan

•  geboren in de derde 10 dagen van je sterrenbeeld: je zon staat in de 3e decaan


Heb je je ooit afgevraagd waarom mensen die onder hetzelfde zonneteken zijn geboren, toch verschillende persoonlijkheden lijken te hebben. Ze zijn niet hetzelfde en ze variëren sterk in hun gedragspatronen en kenmerken. Hier komt astrologie te hulp.

De sterrenbeelden of zonnetekens zijn verder onderverdeeld op basis van hun elementen en kwaliteiten. De tekens zijn verdeeld op basis van de tripliciteiten en dit worden de decanaten genoemd.

Het kennen van je decan en je liniaal helpt bij je voortgang van de horoscopische meting. Vooral de heerser van je corresponderende decan beïnvloedt je hele leven.

De hele dierenriemcyclus is verdeeld in 12 tekens van elk 30 graden. onder de decanaatverdeling wordt elk teken verder verdeeld in drie decanen van elk 10 graden. Elke decan heeft een sub-liniaal die de mede-heerser is van het betreffende sterrenbeeld. Elk decaan in een teken is van hetzelfde element als dat van het moederteken.DE DECANATEN

Huizen
Eerste decanaat
tweede decanaat
derde decanaat
RAM RAM
RAM RAM
Leeuw Leeuw
boogschutter boogschutter
stier stier
stier stier
maagd maagd
Steenbok Steenbok
tweeling tweeling
tweeling tweeling
Weegschaal Weegschaal
Waterman Waterman
kanker kanker
kanker kanker
Schorpioen Schorpioen
Vissen Vissen
Leeuw Leeuw
Leeuw Leeuw
boogschutter boogschutter
RAM RAM
maagd maagd
maagd maagd
Steenbok Steenbok
stier stier
Weegschaal Weegschaal
Weegschaal Weegschaal
Waterman Waterman
tweeling tweeling
Schorpioen Schorpioen
Schorpioen Schorpioen
Vissen Vissen
Kanker Kanker
boogschutter boogschutter
boogschutter boogschutter
RAM RAM
Leeuw Leeuw
Steenbok Steenbok
Steenbok Steenbok
stier stier
maagd maagd
Waterman Waterman
Waterman Waterman
tweeling tweeling
Weegschaal Weegschaal
Vissen Vissen
Vissen Vissen
kanker kanker
Schorpioen Schorpioen