Grote planetaire configuratie

In sommige gevallen bevatten de horoscopen een reeks aspecten die een of meer configuraties vormen.

Deze configuraties vertegenwoordigen een krachtige energiekracht die voordelig of nadelig kan zijn, afhankelijk van de betrokken aspecten.

Enkele van de configuraties gevormd door belangrijke aspecten zijn:

Het T-vierkant
Het Grootkruis
De Grote Driehoek
Het Stellium
de Yodo
Het T-vierkant
T-square configuration
Dit type configuratie doet zich voor wanneer twee planeten tegenover elkaar staan ​​en beide in het kwadraat staan ​​van een derde planeet. De T-vierkant is een moeilijke combinatie van aspecten, omdat het aangeeft dat er veel obstakels moeten worden overwonnen, maar het tegelijkertijd een sterke drijvende ambitie oplevert om dit te doen. De spanning en het bewustzijn gecreëerd door de twee tegenover elkaar liggende planeten moeten worden opgelost door de planeet die het dubbele vierkant ontvangt. Deze derde planeet wordt een belangrijk brandpunt in je kaart. Het T-vierkant veroorzaakt veel moeilijkheden in het leven, maar ze zorgen ook voor actie en de drive die nodig is om te bereiken. Leven met de eisen van een T-vierkant kan een hele uitdaging zijn, maar wanneer de energie van deze configuratie goed wordt gestuurd door een volwassen persoon, leidt dit vaak tot aanzienlijke prestaties. Het T-vierkant is een aanzet tot succes die veel bekende mensen hebben.

Het Grootkruis

Grand cross configuration
Het Grootkruis bestaat uit vier of meer planeten die met tussenpozen van ongeveer 90° zijn verspreid. Dit is een zeer ongebruikelijke byt krachtige configuratie. Een kruis of twee tegenstellingen wordt gevormd in de grafiek. Deze configuratie geeft over het algemeen een persoon aan die onder voortdurende stress leeft en geconfronteerd wordt met een schijnbaar eindeloze reeks uitdagingen. Dit aspect plaatst je leven in een constante staat van spanning en ontreddering. Het Grootkruis is zeer zeldzaam. Het kenmerkt een persoon die zich bezig moet houden met mensen en persoonlijke of intieme relaties, in plaats van kritiek, idealen en waarden. Het is moeilijk voor je om te voorkomen dat je je energie in verschillende en verwante richtingen verspilt. Veel obstakels zullen de realisatie van doelen in de weg staan.

De Grote Driehoek

Grand Trine
Een Grote Driehoek treedt op wanneer drie planeten op gelijke afstand van elkaar worden geplaatst, ongeveer 120° van elkaar. Dit komt minder vaak voor dan de T-Square, maar is veel gunstiger in zijn effecten. Deze configuratie suggereert dat je een aantal speciale voordelen hebt verdiend om in dit leven van te genieten. De driehoeken duiden op een harmonieuze stroom van energie en potentieel voor creatieve zelfexpressie. Soms geeft de Grand Trine echter te veel stabiliteit en leidt het tot traagheid en een gebrek aan motivatie voor dynamische actie. Velen met Grand Trines bereiken niet zoveel als ze zouden kunnen en moeten in het leven, simpelweg omdat de gemakkelijke stroom van gebeurtenissen niet noodzakelijkerwijs stimuleren tot prestatie en ambitie.

de Yodo

Yod configuration
Een Yod treedt op wanneer twee planeten in sextiel (60° uit elkaar) en beide een inconjunctie (een hoek van 150°) vormen met een derde planeet. De derde planeet in de inconjunctie vertegenwoordigt het actiepunt van de Yod; het middelpunt tussen de andere twee planeten is het reactiepunt. Dit wordt ook wel de Vinger van God of de Vinger van het Lot genoemd en is een ongebruikelijke configuratie. De configuratie is meestal lastig en moeilijk te hanteren tijdens de kindertijd, maar kan zich ontwikkelen tot een ingenieuze kracht in latere periode. Deze configuratie wordt vaak gevonden in de grafieken van spirituele personen van naam.

Het Stellium

Een Stellium is een configuratie die optreedt wanneer drie of meer planeten zich in hetzelfde teken of in hetzelfde huis bevinden. Om echt significant te zijn, moet een stellium vier of meer planeten hebben. Dit legt veel nadruk op de zaken die door dit huis worden geregeerd en de tendensen die door het betreffende bord worden getoond. Sterke wilskracht, zelfbewustzijn en een directe aansporing tot actie zullen in deze zaken worden getoond.

Losgekoppelde aspecten

Wanneer planeten helemaal aan het begin of helemaal aan het einde van een teken worden geplaatst, vormen ze soms aspecten die niet voldoen aan de specifieke formule van compatibele of onverenigbare tekens. Dit wordt gedissocieerde aspecten genoemd.