Grote planetaire configuraties

Aspect is de geometrische relatie tussen twee planeten in de horoscoopkaart. Aspecten zijn belangrijk bij het analyseren van een horoscoop omdat ze het gecombineerde effect geven van de functies van de twee betrokken planeten. De belangrijkste aspecten tussen de planeten zijn de conjunctie, semi-sextiel, sextiel, vierkant, driehoek, vierkant, Quincunx en oppositie.

Van de semi-sextiel, sextiel, driehoek en conjunctie wordt gezegd dat ze goed of gunstig zijn, terwijl het vierkant, de oppositie en de quincunx als niet gunstig worden beschouwd. Aspecten zijn de vitale factoren bij de vorming van iemands karakter.

Conjunction de conjunctie - De conjunctie wordt gevormd wanneer twee planeten zich op ongeveer dezelfde graad van hetzelfde teken bevinden of op een bol van niet meer dan 8 graden. In een conjunctie worden de energieën van de twee planeten gecombineerd, en het resultaat is vaak een versterking van beide. Connjuction van Lords van 1, 4, 7 en 10e huizen produceert goede effecten. Conjunctie van de driehoek Heren (5e en 9e huizen) zijn altijd goed, ongeacht hun locatie. Een Maan-Venus conjunctie is gunstig, terwijl een Saturnus-Mars conjunctie stressvol zou zijn.

Semi-Sextile De semi-sextiel - Dit aspect wordt gevormd wanneer twee planeten 30 graden uit elkaar staan ​​met een bol van twee graden in beide richtingen. Dit aspect wordt als licht gunstig beschouwd, aangezien de planeten goed samenwerken.

Sextile het sextiel - Sextielen treden op wanneer twee planeten ongeveer 60 graden van elkaar verwijderd zijn. Dit is het aspect van kansen. Het is het Hindoe-aspect van het 3e en het 11e huis. Tijdens dit aspect kunnen initiatieven worden genomen en het versterkt de zwakke punten in het leven. Het is een heel goed aspect dat wijst op talent, zelfvertrouwen en populariteit.

Square Het plein - Vierkanten treden op wanneer twee planeten ongeveer 90 graden van elkaar verwijderd zijn. Het is het Hindoe-aspect van het 4e en het 10e huis. Vierkant veroorzaakt de wrijving en de hindernissen die ons helpen om te groeien en productief te worden. Dit is het meest kritische en tegenstrijdige aspect. Het geeft verstoorde, bevooroordeelde of ongunstige omstandigheden en omstandigheden die ermee gepaard gaan. Het is een scheidend aspect en het keert het tij van fortuin.

Trine De Drievuldigheid - Een driehoek treedt op wanneer twee planeten ongeveer 120 graden van elkaar verwijderd zijn. Het is het Hindoe-aspect van het 5e en het 9e huis. Trines brengen gemak en comfort. Dit is een gelukkig aspect voor harmonie, vrede en doet veel om nadelige aspecten te verbeteren. Wanneer het zich tussen zon en maan voordoet, is het meer geluk dan enig ander aspect.

Opposition De oppositie - De oppositie treedt op wanneer twee planeten ongeveer 180 graden van elkaar verwijderd zijn. Het is het Hindoe-aspect van het 7e huis. Zoals de naam al aangeeft, zijn oppositie obstakels die moeten worden opgelost. Dit is een kwaadaardig aspect van een perfecte balans. Het omvat confrontatie en partnerschap. Het duidt op verandering van omstandigheden. Opposities kunnen zich manifesteren als stemmingswisselingen

The various planetary aspects can be known using the links provided below:

Sun   zon

Moon   Maan

Mercury   kwik

Venus   Venus

Mars   Mars

Jupiter   Jupiter