DE 12 HUIZEN VAN DE ASTROLOGIE
De astrologische hemel is verdeeld in twaalf gelijke delen die de 12 huizen in de astrologie vertegenwoordigen. Elk huis vertegenwoordigt een ander deel van je leven of uitdagingen waarmee je onderweg te maken kunt krijgen. De dierenriem is constant in beweging in de lucht. Het teken dat opkomt aan de oostelijke horizon op het moment van geboorte van een persoon is zijn Ascendant, Lagna of Rising teken.

Dit vertegenwoordigt het eerste huis in zijn geboortehoroscoop. De volgende huizen zijn genummerd van twee tot twaalf. Elk huis heeft een overspanning van 30 graden.

12 Houses

De astrologische huizen beschrijven een specifiek ervaringsgebied in het werkelijke leven van de inboorling.

Het opdelen van de kaart in 12 huizen, ook wel het "huissysteem" genoemd, verschilt van astroloog tot astroloog. Er zijn verschillende methoden: Placidus - de oudste, daterend uit de 17e eeuw - gelijke huizen (met varianten), Koch, Regiomontanus, Campanus, Alcabitius, Topocentric, Morinus, etc.

Het concept van het huissysteem in de astrologie werd voor het eerst uiteengezet door de Babyloniërs en wordt nu gebruikt en erkend door de hedendaagse astrologen. Elk huis heeft zijn eigen elementen, kenmerken en heersende planeet die het leven van de inheemse bevolking beïnvloeden.